Achtergrond van Kenia

Kenia is het land van de uitgestrekte graslanden met de Big Five en tegelijkertijd het land van de vele verschillende talen, etniciteiten en culturen.

Geschiedenis

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Oost-Afrika wordt ook wel de wieg van de mensheid genoemd en sommige onderzoekers denken dat de eerste mens in Kenia heeft geleefd. In de Rift Vallei zijn menselijke resten van 2,5 miljoen jaar oud gevonden. Veel informatie over de geschiedenis van het binnenland van Kenia bestaat niet. Wel is bekend dat al in de eeuwen voor onze jaartelling nomadische volkeren naar Kenia trokken, omdat het land over zeer vruchtbare grond beschikt. In de eerste eeuwen n. Chr. trekken vanuit het noorden en westen nog meer volkeren richting Kenia. Het gaat in eerste instantie om Bantu sprekende volkeren zoals de Kikuyu en de Meru en later volgen vanuit de Nijlvallei ook Nilotisch sprekende stammen zoals de Masaai en de Luo. De kust wordt al vanaf de eerste eeuw n. Chr. door Arabische handelaars aangedaan. In de 8ste eeuw hebben zij zich definitief in de kustregio van Oost-Afrika gevestigd. De Arabieren nemen hierdoor een belangrijke positie in op de Indische handelsroutes. Ondertussen ontwikkelt het Swahili zich tot voertaal tussen de Arabieren en de verschillende Afrikaanse stammen. De situatie langs de kust verandert pas aan het einde van de 15de en begin 16de eeuw met de komst van de Portugezen. Vanaf 1505 proberen de Portugezen met geweld de kustregio in handen te krijgen, maar het verzet van de Arabieren is hevig. Tocht lukt het de Portugezen het verzet van de Arabieren te breken en voor Kenia breekt dan een periode van kolonisatie door de Portugezen aan. Aan het eind van de 17de eeuw blijkt dat Portugal haar positie in Kenia niet kan behouden en wanneer de Arabieren het door de Portugezen gebouwde Fort Jesus veroveren wordt de uittocht van de Portugezen ingeleid. Opnieuw hebben de Arabieren het voor het zeggen in de kustprovincies van Kenia, maar onderling is sprake van veel onenigheid. In de 19de eeuw arriveren de Duitsers en de Britten in Oost-Afrika. In 1885 komen de Duitsers en Britten tot een overeenkomst, waarbij het Oost-Afrikaanse land verdeeld wordt. Kenia valt in Britse handen en in 1895 wordt het Oost-Afrikaanse protectoraat opgericht. Eén van de eerste dingen die de Britten in gang zetten is de aanleg van een spoorlijn van Mombasa naar Kisumu bij het Victoriameer, waar zich de vruchtbaarste grond van het land bevindt. De Britten eigenen zich al gauw de beste landbouwgrond in heel Kenia toe en dwingen de inheemse volkeren te vertrekken naar andere delen van het land. Langs de spoorweg ontstaat vanaf 1899 een kamp, dat later uitgroeit tot wat nu Nairobi is. In 1905 wordt het het bestuurlijk centrum en wanneer Kenia in 1920 kroonkolonie van Groot-Brittannië wordt maakt men Nairobi tot hoofdstad. Ondertussen arriveren steeds meer kolonisten en verliezen de Afrikanen meer en meer land aan de blanken, die sterk bevoordeeld worden bij de verdeling van landbouwgrond. Ontevredenheid over deze gang van zaken leidt tot het ontstaan van een onafhankelijkheidsbeweging onder leiding van de Kikuyu. In 1921 wordt de East African Organisation opgericht, welke in 1924 verandert in de Kikuyu Central Associaton. Jomo Kenyatta treedt in 1927 aan als secretaris-generaal. Hij geeft zich volledig aan de onafhankelijkheidstrijd en reist jarenlang de wereld rond om steun voor de Afrikanen te vinden. Jarenlang verblijft hij in ballingschap en pas in 1944 keert hij terug. Hij wordt dan de onbetwiste leider van de onafhankelijkheidsbeweging. Ondertussen is de woede van de Afrikanen alleen maar groter geworden. Zij hebben aan Britse zijde moeten vechten tegen de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar krijgen daar niets voor terug. Sterker nog, vrijwel alle grond is in handen van de kolonisten en veel Afrikanen hebben zelf helemaal geen grond meer in bezit. Vanaf 1952 begint de Mau Mau beweging met een guerillastrijd tegen het Britse bewind. De Britten kondigen een noodtoestand af en het leger arriveert om de gewelddadigheden te stoppen. In 1957 wordt de strijd beëindigd in het voordeel van de Britten, wanneer de grote leiders van de Mau Maubeweging worden opgepakt. Na de Mau Mau rebellie besluit Groot-Brittanië wel de richting naar onafhankelijkheid in te zetten en meteen in 1957 krijgt het land al enige vorm van zelfbestuur. In 1963 wordt Kenia uiteindelijk officieel onafhankelijk verklaard en Jomo Kenyatta tot eerste president verkozen. Na zijn dood in 1978 wordt Kenyatta opgevolgd door Moi. Beide regeerperiodes worden gekenmerkt door corruptie en het de kop indrukken van enige oppositie. Kenia is jarenlang een éénpartijstaat geweest en zelfs wanneer vanaf 1992 oppositiepartijen aan de verkiezingen meedoen, blijft de partij van Moi, de grootste partij, vaak omdat de oppositie zich niet goed genoeg weet te organiseren. Pas in 2002 lukt het de oppositie om zich te verenigen in de regenboogcoalitie. De National Rainbow Coalition (NARC) wint de verkiezingen en Kibaki wordt de derde president van Kenia. Na de verkiezingen in 2007 breken gewelddadigheden uit, waarbij meer dan 1000 Kenianen omkomen. Oorzaak is onenigheid over de uitslag van de verkiezingen. Uiteindelijk wordt met tussenkomst van de VN een overeenkomst bereikt waarin Kibaki en Odinga de leiding over Kenia delen. In 2010 wordt een nieuwe grondwet aangenomen, waarin de macht van de president duidelijk ingeperkt wordt en meer verantwoordelijkheden bij het parlement en provincies terechtkomen. In 2012 besluit het Internationale Gerechtshof dat prominente politieke leiders terecht moeten staan voor hun aandeel in de gewelddadigheden in 2007. Tot hen behoort ook de zoon van Kenyatta, Uhuru Kenyatta, die begin 2013 de laatste verkiezingen van Kenia heeft gewonnen.

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Ligging

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Kenia ligt in Oost-Afrika. De oostgrens heeft een kustlijn aan de Indische Oceaan. Buurlanden van Kenia zijn Tanzania, Somalië, Ethiopië, Rwanda, Zuid-Sudan en Uganda.

Bevolking

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Kenia telt ruim 43 miljoen inwoners, welke tot een groot aantal verschillende etniciteiten behoren. De grootste etnische groep in Kenia zijn de Kikuyu, en daarop volgend de Luhya, de Luo, de Kalenyin en de Kamba. De grootste religies in Kenia zijn het protestantisme en het katholicisme. Langs de kust, waar de Swahilis wonen is meer dan 90% van de bevolking moslim. In Kenia worden zeer veel verschillende talen gesproken. De officiële talen zijn het Engels en het Swahili, maar daarnaast komen zo’n 60 verschillende talen in het land voor.

Landschap

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

Kenia is het land van de uitgestrekte natuurparken met gras- en doornstruiksavannes, maar ook het land dat doorkruist wordt door de Great Rift Valley en dat een Centraal Bergland bevat met de Mount Kenya, Mount Meru en de Aberdares. In het noorden van Kenia bevindt zich een woestijnlandschap en langs de kust van Kenia liggen prachtige stranden en schitterende koraalriffen.

Architectuur

Bron: Gelicenseerd door Royal Vakanties

De hoofdstad van Kenia kent veel moderne hoogbouw, maar buiten het centrum liggen grote sloppenwijken. Op het platteland leven traditionele volkeren nog in lemen hutten met rietdaken. Elke etnische groep heeft een eigen bouwstijl. In culturele dorpen als de Bomas of Kenya in Nairobi en Ngomongo Village zijn reconstructies te zien van de woningen van diverse stammen.